Vad gör vi?

Varje vecka

Här följer en veckoplan över några av de grupper i Opalkyrkan som träffas regelbundet under terminerna. Under juni, juli och början av augusti är det sommaruppehåll för många av grupperna, men du är välkommen att besöka våra gudstjänster.

Onsdagar

11:00 Dagledigträff (udda veckor)
11:00 11-kaffe (jämna veckor)
18:30-19:30 Mini-UV för barn från klass 1
18:30-19:30 UV-scout för barn från klass 3

Torsdagar

09:00-11:00 Personalsamling

Fredagar

19:00-22:00 Fredagsklubben för barn och ungdomar i klass 4-6

Lördagar

18:00-22:00 Kaffe och bulle ute på Opaltorget

Söndagar

10:00, apr-sep
11:00, okt-mar
Gudstjänst samt söndagsskola för barn från 4 år
16:00 Gudstjänst på arabiska

Mer info

UV-Scout
Söndagsskolan