Vad gör vi?

Varje vecka

Här följer en veckoplan över några av de grupper i Opalkyrkan som träffas regelbundet under terminerna. Under juni, juli och början av augusti är det sommaruppehåll för många av grupperna, men du är välkommen att besöka våra gudstjänster.

Onsdagar

11:00 11-kaffe
15:30-17:00 Konfirmationsundervisning
18:30-19:30 Mini-UV för barn från klass 1
18:30-19:30 UV-scout för barn från klass 3

Torsdagar

09:45-12:15 Personalsamling
18:00-20:30 Jesus-kurs

Fredagar

18:30-20:30 Fredagsklubben för barn och ungdomar i åk 4-6.
20:00-23:00 jämn vecka Tonår för åk 7 och uppåt.

Lördagar

17:00 Bön i kyrkan
18:00-21:00 Kaffe och bulle ute på Opaltorget

Söndagar

10:00, apr-sep
11:00, okt-mar
Gudstjänst samt söndagsskola för barn från 4 år

Mer info

UV-Scout
Söndagsskolan