Kalender

Maj

Söndag 8 maj

10:00 GUDSTJÄNST
Församling utan väggar. Fredrik Möller, Roland Henrysson. Nattvard.
Samlingen är i Björkhöjdskyrkan.

Söndag 15 maj

10:00 UV-SCOUTGUDSTJÄNST
Men vad förslår det…? Erik Wickstrand, Lars-Göran Andreasson. Tynneredsdagen.
Samlingen är i Björkhöjdskyrkan.

Söndag 22 maj

10:00 GUDSTJÄNST
Pastor Sagar Kalu från Indien. Ingegerd Lindquist, Jan Nordbring.
Samlingen är i Björkhöjdskyrkan.

Söndag 29 maj

10:00 GUDSTJÄNST OCH KONFIRMATIONSAVSLUTNING
Erik Wickstrand, Fredrik Möller. Nattvard.
Samlingen är i Björkhöjdskyrkan.

Skriva ut?

Här kan du ladda ner program i PDF-format som lämpar sig för utskrift.
Aktuellt program