Kalender

Januari

Söndag 22 januari

11:00 GUDSTJÄNST
”Som får bland vargar.” Erik Wickstrand, Ingegerd Lindquist, Rebecca Johansson och Amanda Hulebo. Nattvard.
OBS! Gudstjänsten är i vår lokal på Opalgatan 81.

Onsdag 25 januari

11:00 11-kaffe

Lördag 28 januari

17:00 Årsmöte
Samlingen är på Opalgatan 81.

Söndag 29 januari

11:00 ÅRSHÖGTIDSGUDSTJÄNST
”Bekännelse och förnekelse.” Fredrik Möller, Daniel Melkstam, Maria Gepertz m fl.
OBS! Gudstjänsten är i vår lokal på Opalgatan 81.

Februari

Onsdag 1 februari

11:00 11-kaffe Plus
”Från J.A. Hultman till Lasse Berghagen”. Alf-Göran Svensson.

Söndag 5 februari

11:00 GUDSTJÄNST
”Att ta emot Jesu lärjungar.” Fredrik Möller, Helena Isaksson.

Tisdag 7 februari

19:00 Tisdagssamling
Lovsång, bön och nattvard.

Onsdag 8 februari

11:00 11-kaffe

Söndag 12 februari

11:00 GUDSTJÄNST
”Är du den som skall komma?” Erik Wickstrand, Jakob Silwander. Fanny Jähnke och Johan Hultberg. Tillfälle till dop och medlemsintagning. Nattvard.

Tisdag 14 februari

19:00 Tisdagssamling
Lovsång, bön och nattvard.

Onsdag 15 februari

11:00 11-kaffe Plus
”En resa till Indien”. Fredrik Möller.

Söndag 19 februari

11:00 GUDSTJÄNST
”Veropen ekar.” Erik Wickstrand, Roland Henrysson, Jan Nordbring.

Tisdag 21 februari

19:00 Tisdagssamling
Ester - En kväll för kvinnor. AnnaMaria Möller. Mer info kommer.

Onsdag 22 februari

11:00 11-kaffe

Söndag 26 februari

11:00 GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
”Vem ser Gud?” Fredrik Möller, Maria Riasatian, Ellen Larsson. Kyrkkaffe i hemmen.

Tisdag 28 februari

19:00 Tisdagssamling
Nya Opalkyrkan – information och bön

Skriva ut?

Här kan du ladda ner program i PDF-format som lämpar sig för utskrift.
Aktuellt program