Välkommen till Opalkyrkan

Vi är Opalkyrkan, en grupp människor som har den kristna tron gemensamt. Här finns både gamla och unga, familjer och ensamstående. Personligheter och intressen varierar, liksom bakgrund och erfarenheter. Ändå delar vi och möts kring det som är viktigast för oss alla - vår tro, i vars centrum Jesus Kristus finns.

Välkommen till oss!
hälsar pastor Fredrik Möller

Aktuellt

Film-Alpha

Den 18/9 kl 18:30 startar vi upp Film-Alpha. Vi äter tillsammans och tittar på avsnitt ur filmen The Bible. Därefter diskussion i smågrupper om filmens innehåll. Anmälan till Fredrik Möller.
Terminen avslutas den 11/12.
Gå djupare / En mässa

Den 19 oktober har vi glädjen att välkomna Bengt Johansson som kommer till oss och leder oss genom sin egenskrivna mässa - Gå djupare.

Så här skriver han själv i förordet:
Gudstjänsten är medelpunkten i den kristna församlingens liv. I den strömmar Guds liv till oss. I den får vi mötas för att ge uttryck för vår tro och tacksamhet. Utifrån den förstår vi vilka vi är som Guds folk. Centrum i det kristna Gudstjänstfirandet har i 2000 år varit mässan. Där kommer Gud till oss både genom sitt ord och i nattvarden (den Heliga måltiden, Eukaristin). Därför talar man om mässan som både ordets och bordets gudstjänst.

Min personliga resa i förhållande till den heliga måltiden började i mitten av 1980-talet. Två pastorer i Örebro* hade fått en vision om att inbjuda till sena nattvardsgudstjänster i Brickebergskyrkan en gång i månaden. Innehållet för kvällarna var enkelt; lovsång, en kort predikan, förbön och framförallt med det dukade nattvardsbordet i centrum.

Dessa kvällar fördjupade min nattvardssyn. Jag började förstå att denna Gudstjänst inte endast är en åminnelse om vad Jesus gjort för oss utan också att Han är närvarande på ett alldeles speciellt sätt. I brödets och vinets gestalter kommer Kristus själv till oss. I denna måltid förenas vi genom den helige Ande med den Gud som älskar oss så att han lägger sitt liv som ett brutet bröd i våra händer. Och jag får ta det till mig, äta det, bli till ett med och bli förvandlad av det. Jag började längta till dessa tillfällen. Där fick mitt torra inre liv och jag såg Guds utgivande kärlek i ett nytt ljus. I mitt hjärta föddes lovsånger och en vilja att leva ännu mera helt för honom.


Kalender

Söndag 26 oktober

11:00 GUDSTJÄNST
Trons kraft. Fredrik Möller, Daniel Melkstam. Hanna, Matilda och Ellen.
16:00 GUDSTJÄNST
Gudstjänst på arabiska
19:00 Bön i kyrkan
Bön för Tynnered och Opalkyrkan

Onsdag 29 oktober

11:00 Elvakaffe

Söndag 2 november

11:00 GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
Vårt evighetshopp. Fredrik Möller, Ingegerd Lindquist. Maria Gepertz.
16:00 GUDSTJÄNST
Gudstjänst på arabiska
19:00 Bön i kyrkan
Bön för Tynnered och Opalkyrkan

Onsdag 5 november

11:00 Dagledigträff
”I fäders spår”. Inför mitt 20:e Vasalopp. Lars-Göran Andreasson.