Välkommen till Opalkyrkan

Vi är Opalkyrkan, en grupp människor som har den kristna tron gemensamt. Här finns både gamla och unga, familjer och ensamstående. Personligheter och intressen varierar, liksom bakgrund och erfarenheter. Ändå delar vi och möts kring det som är viktigast för oss alla - vår tro, i vars centrum Jesus Kristus finns.

Välkommen till oss!
hälsar pastor Fredrik Möller

Aktuellt

Våra samlingar och lokaler

Varmt välkommen att besöka oss! Som många vet är vi just nu i en mellanperiod där vi lämnat vår gamla byggnad och planerar för vårt nybygge.

Vår verksamhet är förlagd till vår lokal på Opalgatan (för tillfället även söndagsgudstjänsterna, ingång från parkering/busshållplats "Opaltorget").

Du hittar mer info i vår kalender och under rubriken "Kontakt".


Följ med till Nya Opalkyrkan

På påskdagen (2016) firade vi vår sista gudstjänst i "gamla" Opalkyrkan. Hela Opaltorget skall förnyas och om ett par år kommer en helt ny kyrka stå klar.

Vi har skapat en webbplats för Nya Opalkyrkan där du kan få mer information om projektet och hur du eller ditt företag kan hjälpa oss under byggtiden. Välkommen in!


Kalender

Söndag 22 januari

11:00 GUDSTJÄNST
”Som får bland vargar.” Erik Wickstrand, Ingegerd Lindquist, Rebecca Johansson och Amanda Hulebo. Nattvard.
OBS! Gudstjänsten är i vår lokal på Opalgatan 81.

Onsdag 25 januari

11:00 11-kaffe

Lördag 28 januari

17:00 Årsmöte
Samlingen är på Opalgatan 81.

Söndag 29 januari

11:00 ÅRSHÖGTIDSGUDSTJÄNST
”Bekännelse och förnekelse.” Fredrik Möller, Daniel Melkstam, Maria Gepertz m fl.
OBS! Gudstjänsten är i vår lokal på Opalgatan 81.

Onsdag 1 februari

11:00 11-kaffe Plus
”Från J.A. Hultman till Lasse Berghagen”. Alf-Göran Svensson.

Söndag 5 februari

11:00 GUDSTJÄNST
”Att ta emot Jesu lärjungar.” Fredrik Möller, Helena Isaksson.

Tisdag 7 februari

19:00 Tisdagssamling
Lovsång, bön och nattvard.

Onsdag 8 februari

11:00 11-kaffe