Välkommen till Opalkyrkan

Vi är Opalkyrkan, en grupp människor som har den kristna tron gemensamt. Här finns både gamla och unga, familjer och ensamstående. Personligheter och intressen varierar, liksom bakgrund och erfarenheter. Ändå delar vi och möts kring det som är viktigast för oss alla - vår tro, i vars centrum Jesus Kristus finns.

Välkommen till oss!
hälsar pastor Fredrik Möller

Aktuellt

Våra samlingar och lokaler

Varmt välkommen att besöka oss! Som många vet är vi just nu i en mellanperiod där vi lämnat vår gamla byggnad och planerar för vårt nybygge.

Vår verksamhet är förlagd till vår lokal på Opalgatan (för tillfället även söndagsgudstjänsterna, ingång från parkering/busshållplats "Opaltorget").

Du hittar mer info i vår kalender och under rubriken "Kontakt".


Följ med till Nya Opalkyrkan

På påskdagen (2016) firade vi vår sista gudstjänst i "gamla" Opalkyrkan. Hela Opaltorget skall förnyas och om ett par år kommer en helt ny kyrka stå klar.

Vi har skapat en webbplats för Nya Opalkyrkan där du kan få mer information om projektet och hur du eller ditt företag kan hjälpa oss under byggtiden. Välkommen in!


Kalender

Onsdag 22 februari

11:00 11-kaffe

Söndag 26 februari

11:00 GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
”Vem ser Gud?” Fredrik Möller, Maria Riasatian, Ellen Larsson. Kyrkkaffe i hemmen.
OBS! Gudstjänsten är i vår lokal på Opalgatan 81.

Tisdag 28 februari

19:00 Tisdagssamling
Nya Opalkyrkan – information och bön