Välkommen till Opalkyrkan

Vi är Opalkyrkan, en grupp människor som har den kristna tron gemensamt. Här finns både gamla och unga, familjer och ensamstående. Personligheter och intressen varierar, liksom bakgrund och erfarenheter. Ändå delar vi och möts kring det som är viktigast för oss alla - vår tro, i vars centrum Jesus Kristus finns.

Välkommen till oss!
hälsar pastor Fredrik Möller

Aktuellt

Våra samlingar

Varmt välkommen att besöka oss! Som många vet är vi just nu i en mellanperiod där vi lämnat vår gamla byggnad och planerar för vårt nybygge.

Våra söndagsgudstjänster hålls numera i Björkhöjdskyrkan. Övriga samlingar och verksamhet är förlagd till vår lokal på Opalgatan (ingång från busshållplats "Opaltorget").

Du hittar mer info i vår kalender och under rubriken "Kontakt".


Följ med till Nya Opalkyrkan

På påskdagen firade vi vår sista gudstjänst i "gamla" Opalkyrkan. Hela Opaltorget skall förnyas och om ett par år kommer en helt ny kyrka stå klar.

Vi har skapat en webbplats för Nya Opalkyrkan där du kan få mer information om projektet och hur du eller ditt företag kan hjälpa oss under byggtiden. Välkommen in!


Kalender

Onsdag 26 oktober

11:00 11-kaffe Plus
”Älgarna demonstrerar älgarna har fått nog...”. Älgjägare Daniel Melkstam.

Söndag 30 oktober

11:00 GUDSTJÄNST
”Matteus kallas” Matt 9:9-13. Erik Wickstrand, Lars-Göran Andreasson.

Tisdag 1 november

19:00 Tisdagssamling
Lovsång, bön och nattvard.

Onsdag 2 november

11:00 11-kaffe

Söndag 6 november

11:00 GUDSTJÄNST
”Bröllopsgäster fastar inte” Matt 9:14-17. Erik Wickstrand, Daniel Melkstam, Jan Nordbring. Nattvard.

Tisdag 8 november

19:00 Tisdagssamling
Fika med styrelsen. Drop-in.

Onsdag 9 november

11:00 11-kaffe Plus
”Nya Opalkyrkan, vad händer nu”. David Green.

Söndag 13 november

11:00 GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
”Uthållig väntan” Matt 9:18-26. Erik Wickstrand, Maria Riasatian, Ellen Larsson.