Välkommen till Opalkyrkan

Vi är Opalkyrkan, en grupp människor som har den kristna tron gemensamt. Här finns både gamla och unga, familjer och ensamstående. Personligheter och intressen varierar, liksom bakgrund och erfarenheter. Ändå delar vi och möts kring det som är viktigast för oss alla - vår tro, i vars centrum Jesus Kristus finns.

Välkommen till oss!
hälsar pastor Fredrik Möller

Aktuellt

Följ med till Nya Opalkyrkan

På påskdagen firade vi vår sista gudstjänst i "gamla" Opalkyrkan. Hela Opaltorget skall förnyas och om ett par år kommer en helt ny kyrka stå klar.

Björkhöjdskyrkan kommer vara vår tillfälliga kyrkolokal under byggtiden. Mycket av vår verksamhet kommer även vara förlagd till vår lokal på Opalgatan 81.

Vi har skapat en webbplats för Nya Opalkyrkan där du kan få mer information om projektet och hur du eller ditt företag kan hjälpa oss under byggtiden. Välkommen in!Kalender

Söndag 8 maj

10:00 GUDSTJÄNST
Församling utan väggar. Fredrik Möller, Roland Henrysson. Nattvard.
Samlingen är i Björkhöjdskyrkan.

Söndag 15 maj

10:00 UV-SCOUTGUDSTJÄNST
Men vad förslår det…? Erik Wickstrand, Lars-Göran Andreasson. Tynneredsdagen.
Samlingen är i Björkhöjdskyrkan.

Söndag 22 maj

10:00 GUDSTJÄNST
Pastor Sagar Kalu från Indien. Ingegerd Lindquist, Jan Nordbring.
Samlingen är i Björkhöjdskyrkan.

Söndag 29 maj

10:00 GUDSTJÄNST OCH KONFIRMATIONSAVSLUTNING
Erik Wickstrand, Fredrik Möller. Nattvard.
Samlingen är i Björkhöjdskyrkan.