Välkommen till Opalkyrkan

Vi är Opalkyrkan, en grupp människor som har den kristna tron gemensamt. Här finns både gamla och unga, familjer och ensamstående. Personligheter och intressen varierar, liksom bakgrund och erfarenheter. Ändå delar vi och möts kring det som är viktigast för oss alla - vår tro, i vars centrum Jesus Kristus finns.

Välkommen till oss!
hälsar pastor Fredrik Möller

Aktuellt

Följ med till Nya Opalkyrkan

På påskdagen firade vi vår sista gudstjänst i "gamla" Opalkyrkan. Hela Opaltorget skall förnyas och om ett par år kommer en helt ny kyrka stå klar.

Björkhöjdskyrkan kommer vara vår tillfälliga kyrkolokal under byggtiden. Mycket av vår verksamhet kommer även vara förlagd till vår lokal på Opalgatan 81.

Vi har skapat en webbplats för Nya Opalkyrkan där du kan få mer information om projektet och hur du eller ditt företag kan hjälpa oss under byggtiden. Välkommen in!


Semesterbostad 2016

Nu finns det möjlighet igen att boka semesterbostad i Göteborg. Detta sker till förmån för bygget av vår nya Opalkyrka. Läs mer här.


Kalender

Onsdag 1 juni

11:00 11-kaffe

Söndag 5 juni

10:00 GUDSTJÄNST
Erik Wickstrand, Linda Berndtsson, Hilda Green. Söndagsskolans sommaravslutning.

Onsdag 8 juni

11:00 11-kaffe

Söndag 12 juni

10:00 GUDSTJÄNST
Fredrik Möller, Roland Henrysson, Karin Götesson. Barnvälsignelse. Nattvard.

Onsdag 15 juni

11:00 11-kaffe

Söndag 19 juni

10:00 GUDSTJÄNST
Fredrik Möller, Erika Nordbring. Tillfälle till dop och medlemsintagning.

Onsdag 22 juni

11:00 11-kaffe

Söndag 26 juni

10:00 GUDSTJÄNST
Erik Wickstrand, Daniel Melkstam.