Välkommen till Opalkyrkan

Vi är Opalkyrkan, en grupp människor som har den kristna tron gemensamt. Här finns både gamla och unga, familjer och ensamstående. Personligheter och intressen varierar, liksom bakgrund och erfarenheter. Ändå delar vi och möts kring det som är viktigast för oss alla - vår tro, i vars centrum Jesus Kristus finns.

Välkommen till oss!
hälsar pastor Fredrik Möller

Aktuellt

Ny i stan?

I Opalkyrkan har vi just startat upp en ny termin i våra olika grupper. En ny termin innebär så klart också många nya ansikten i vår stad.

I Opalkyrkan vill vi uppmärksamma detta med en "Ny-i-stan"-gudstjänst den 21/9. Gudstjänsten kommer inte vara annorlunda denna söndag, men vi vill rikta en särskild inbjudan till alla som just flyttat hit. Vår förhoppning är att du ska känna dig extra varmt välkommen till oss denna söndag. Hoppas vi ses!


Film-Alpha

Den 18/9 kl 18:30 startar vi upp Film-Alpha. Vi äter tillsammans och tittar på avsnitt ur filmen The Bible. Därefter diskussion i smågrupper om filmens innehåll. Anmälan till Fredrik Möller.
Terminen avslutas den 11/12.


Kalender

Onsdag 17 september

11:00 Elvakaffe

Söndag 21 september

10:00 GUDSTJÄNST
Enheten i Kristus. Ny-i-stan-gudstjänst. Fredrik Möller, Per-Åke Andreasson. Ellen och Anna. Nattvard.
16:00 GUDSTJÄNST
Gudstjänst på arabiska
19:00 Bön i kyrkan
Bön för Tynnered och Opalkyrkan

Onsdag 24 september

11:00 Dagledigträff
Människor jag mött i Indien. Diakon Margareta Björn.

Söndag 28 september

10:00 GUDSTJÄNST
Filmon Bekit, Roland Henrysson. Erika och Lukas m.fl.
16:00 GUDSTJÄNST
Gudstjänst på arabiska
19:00 Bön i kyrkan
Bön för Tynnered och Opalkyrkan