Välkommen till Opalkyrkan

Vi är Opalkyrkan - en grupp människor som har den kristna tron gemensamt. Här finns både gamla och unga, familjer och ensamstående. Personligheter och intressen varierar, liksom bakgrund och erfarenheter. Ändå delar vi och möts kring det som är viktigast för oss alla - vår tro, i vars centrum Jesus Kristus finns.

Välkommen till oss!

Fredrik Möller, pastor och församlingsföreståndare
Erik Wickstrand, pastor
Maria Riasatian, ungdomsledare

Aktuellt

Våra samlingar och lokaler

Varmt välkommen att besöka oss! Som många vet är vi just nu i en mellanperiod där vi lämnat vår gamla byggnad och planerar för vårt nybygge.

Vår verksamhet är förlagd till vår lokal på Opalgatan 81, ingång från parkering/busshållplats "Opaltorget".

Du hittar mer info i vår kalender och under rubriken "Kontakt".


Följ med till Nya Opalkyrkan

På påskdagen (2016) firade vi vår sista gudstjänst i "gamla" Opalkyrkan. Hela Opaltorget skall förnyas och om ett par år kommer en helt ny kyrka stå klar.

Vi har skapat en webbplats för Nya Opalkyrkan där du kan få mer information om projektet och hur du eller ditt företag kan hjälpa oss under byggtiden. Välkommen in!


Hyra semesterbostad?

Hyr Din semesterbostad här i Göteborg och bidra till byggnationen av en ny Opalkyrka. Hyrespengen går oavkortat till byggkassan! För mer info maila till semesterbostad@opalkyrkan.se

Kalender

Söndag 22 juli

10.00 GUDSTJÄNST
”Vår tid är nu”. Eskil Albertsson, Eileen Nordangård, Marie och Robert Hamlin.

Onsdag 25 juli

11.00 11-kaffe

Söndag 29 juli

10.00 GUDSTJÄNST
Mats Karlsson, Helena Isaksson.

Onsdag 1 augusti

11.00 11-kaffe

Söndag 5 augusti

10.00 GUDSTJÄNST
Fredrik Möller, Tore Svensson. Nattvard.

Onsdag 8 augusti

11.00 11-kaffe

Söndag 12 augusti

10.00 GUDSTJÄNST
Fredrik Möller, Lars-Göran Andreasson.

Onsdag 15 augusti

11.00 11-kaffe