Välkommen till Opalkyrkan

Vi är Opalkyrkan, en grupp människor som har den kristna tron gemensamt. Här finns både gamla och unga, familjer och ensamstående. Personligheter och intressen varierar, liksom bakgrund och erfarenheter. Ändå delar vi och möts kring det som är viktigast för oss alla - vår tro, i vars centrum Jesus Kristus finns.

Välkommen till oss!
hälsar pastor Fredrik Möller

Aktuellt


Följ med till Nya Opalkyrkan

På påskdagen firade vi vår sista gudstjänst i "gamla" Opalkyrkan. Hela Opaltorget skall förnyas och om ett par år kommer en helt ny kyrka stå klar.

Björkhöjdskyrkan kommer vara vår tillfälliga kyrkolokal under byggtiden. Mycket av vår verksamhet kommer även vara förlagd till vår lokal på Opalgatan 81.

Vi har skapat en webbplats för Nya Opalkyrkan där du kan få mer information om projektet och hur du eller ditt företag kan hjälpa oss under byggtiden. Välkommen in!


Kalender

Söndag 2 oktober

11:00 GUDSTJÄNST
”Jesus botaren” Matt 8:1-17. Jakob Winberg, Lars-Göran Andreasson, Jan Nordbring.

Tisdag 4 oktober

19:00 Tisdagssamling
”Våga vara förälder och håll kärleken vid liv”. Alf B Svensson, Fredrik Möller.

Onsdag 5 oktober

11:00 11-kaffe

Lördag 8 oktober

09:00 Utearbetsdag
Björkhöjdskyrkan

Söndag 9 oktober

11:00 GUDSTJÄNST
”Att följa Jesus” Matt 8:18-22. Fredrik Möller, Ingegerd Lindquist, Fanny Jähnke.

Tisdag 11 oktober

19:00 Tisdagssamling
Ester – En kväll för kvinnor: ”Hållbart liv”. Britta Hermansson, AnnaMaria Möller.

Onsdag 12 oktober

11:00 11-kaffe Plus
”Bilder och texter nära ditt hjärta”. Helena Boberg Oskarsson.

Söndag 16 oktober

11:00 GUDSTJÄNST
”De besatta och svinhjorden” Matt 8:28-34. Fredrik Möller, Roland Henrysson, Maria Gepertz och Maria Nordbring. Nattvard. Kyrkkaffe i hemmen.